Ferle Produkter har 25 års jubilæum

Det er 25 år siden at Ferle Produkter startede som nordens første specialiserede virksomhed indenfor rusmiddeltestning.

Ferle 25 år

Vi vil gerne i denne sammenhæng, takke kunder og samarbejdspartnere for godt samarbejde. Fundamentet i Ferle Produkter, har altid været vidensdeling og informationsformidling.

Kommende produkter i 2020:

Multi-kokain test som indikerer koncentrationen af kokain ved at måle på 3 forskellige grænseværdier (150/300/1500 ng/ml).

På vores landsdækkende klinikker (FERLE® Klinik for Rusmiddeltestning), udføres alle typer af rusmiddelanalyser (alkohol, hår– og narkotikatestning). De mange lokationer fremgår af hjemmesiden, senest udvidet med to i Århus.

Christel Christensen blev i januar 2020 certificeret MRO, Medical Review officer. MRO er et internationalt krav for at kunne tolke resultater af konfirmatoriske analyser i forbindelse med arbejdspladstestning.

HR netværksmøder

Vi afholder løbende HR netværksmøder med åben vidensdeling og forelæsninger, indenfor området rusmiddelpolitik og arbejdspladstestning. Netværksvirksomhederne skiftes til at være værter for møderne. Deltagelse er gratis.

Næste netværksmøde:

Onsdag d. 6 maj 2020 hos Aarsleff A/S i Hvidovre kl. 13.00-16.00. Du kan læse mere om netværksmødet og tilmelde dig her