Information til forældre

Narkotika er et emne, der er genstand for stor opmærksomhed både blandt unge og i den offentlige debat. Mange unge stifter på et eller andet tidspunkt bekendtskab med legale- og i nogle tilfælde også illegale rusmidler. De fleste ved, at rusmidler kan være sundhedsskadelige, men hvorfor, er en viden for de få.

Mange voksne mener ikke de er godt nok rustet til at tage samtalen med den unge om rusmidler og vælger derfor at lægge ansvaret over på pædagoger og skolelærere. Men information og forebyggende arbejde er en opgave som ikke kun hviler på et enkelt led, alle er nødt til at bidrag til den fælles indsats og sørge for, at den unge er klædt på til sit møde med rusmidler legale som illegale.

Ændret adfærd

I puberteten oplever både barn og voksen, at der sker en utrolig udvikling dels med den unge og dels mellem det forhold man har til hinanden. Forældrene oplever ofte, at den unge får mindre og mindre brug for dem, og at de samtidig knytter sig mere til vennerne. En naturlig udvikling, som kræver at den unge får tid til at modnes og selv lære at tackle livets udfordringer.

Mange af de træk, der kendetegner normal pubertetsudvikling, kan også ligne tegnene på et stofmisbrug. Det er derfor vigtigt, at man som forældre har de nødvendige redskaber, for at kunne skelne mellem pubertetsudvikling og tegn på misbrug.

Sker der en påfaldende og stærk ændring i den barnets eller den unges adfærd, kan det være tegn på, at de flirter med stoffer. Man skal derfor som forældre være opmærksom på, hvordan ens barn har det og opfører sig. Dog er det ikke sådan, at et enkelt symptom behøver give anledning til bekymring. Men opstår der flere symptomer, er det en god idé at tage en snak med barnet, for at høre hvad der sker i hans/hendes liv.

Ligeledes er det vigtigt at man som forældre forsøger at engagere sig i den unges liv og er opmærksom på hvilke kammerater den unge omgås. Udskiftes alle de ’gamle’ kammerater med nye, som I aldrig ser eller hører om, er der grund til lidt ekstra opmærksomhed.

 • Bratte humør- eller holdningsændringer.
 • Pludselig pjæk fra skolen eller ligegyldighed med skolearbejdet.
 • Pludselig modstand mod regler i hjemmet.
 • Usædvanlige vredesudbrud eller uligevægt.
 • Tiltagende tendens til at låne penge af forældre eller venner.
 • Den unges ejendele forsvinder/sælges uden forklaring.
 • Hemmelighedsfuld med hensyn til sin færden og ejendele.
 • Samvær med nye venner, som I sjældent ser, og jeres barn aldrig taler om.
 • Den unge er ofte psykisk nedtrykt.
 • Indesluttet og uinteresseret i det liv, de tidligere har haft.
 • Den unge er usædvanlig træt eller ’brugt’.
 • Den unge har svært ved at sove/falde til ro.

Hvad kan jeg gøre som forælder?

’Jeg har spurgt flere gange, om han ryger hash. Han benægter – og jeg kommer i tvivl’ – Hvordan finder jeg ud af om han ryger hash?’. Dette er et helt almindeligt spørgsmål blandt forældre. Hvis ikke den unge tages på fersk gerning, kan det være yderst vanskeligt at bevise at den unge ryger hash udelukkende på observationer.

En narkotest kan her være et redskab til at få be– eller afkræftet mistanken (gerne efterfulgt af en juridisk gyldig analyse). Det er dog vigtigt, at man grundigt har overvejet hvad man vil bruge resultatet til og hvordan det kan indgå i en dialog med den unge. Det er vigtigt at man tager sin egen tvivl og fornemmelse (intuition) alvorligt og lader det være udgangspunkt for samtalen. Samtalen skal være en dialog, hvor den unge skal mødes med ligeværd og respekt uden fordomme og bedreviden.

Man skal lave en tydelig aftale med den unge – hvad er det vi skal tale om, hvad er vigtigt for dig at tale om (formålet for dig) og hvad er vigtigt for mig at tale om (formålet for mig).

Samtalen skal være med til at styrke den unges tro på, at forandring er mulig og give den unge oplevelsen af, at nøglen (kompetencen) til forandring ligger hos ham/hende selv, samt at et ophør med narkotika, åbner nye muligheder.
Det er vigtigt at man er bevidst om, at den unge ofte oplever forandringerne som truende og derfor udviser en vis modstand. Spørgsmål som, ’hvem er jeg, når jeg ikke ryger’, ’hvad sker der med mine venskaber, når jeg ikke kan være med til at ryge hash’ og ’kan jeg leve op til de krav jeg selv og omgivelserne stiller til mig’, er skræmmende og kræver tid at bearbejde.
De fleste som er i forbindelse med stoffer drømmer om et andet liv, men mange tør ikke formulere drømmen for sig selv, og især ikke for andre. Men som voksen er det vigtigt at huske på, at inderst inde findes et lille frø, der – hvis det behandles nænsomt og troværdigt – kan spire og udvikle sig til et ægte ønske om forandring.

Narkotikatestning:

Alle narkotikatest er screeningsanalyser og har en sikkerhed på 96-99%.
Ferle Produkters test er alle FDA- samt CE-godkendte.

Bestil narkotest til hjemmebrug her

Hurtigt svar

En af fordelene ved disse narkotikatest er, at du indenfor få minutter har et svar om vedkommende har indtaget narkotika eller ej. Svaret må aldrig stå alene, men skal følges op af en samtale med den unge.

Krydsreaktion

Visse medikamenter kan påvirke testen, så man får et positivt svar på testen, uden der har forekommet et indtag af narkotika. Dette kaldes en krydsreaktion. Er der mistanke herom, kan mere information hentes på Ferle Produkters hjemmeside.

Manipulation

Ved man på forhånd hvornår man bliver testet er det forholdsvis let at manipulerer med prøven. Én af metoderne er at drikke en masse vand lige inden man aflægger urinprøven eller tilsætte vand direkte i urinen. En anden metode er at tilsætte sæbe eller andet som kan ændre urinens pH-værdi. Se på hjemmesiden under ’manipulation’, hvordan dette undgås.

Hjælp og rådgivning

Det er vigtigt ALTID at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden man anvender narkotesten. Ligeledes er der gode råd at hente på Ferle Produkters hjemmeside. Har man brug for personlig vejleding eller har spørgsmål til narkotesten er man altid velkommen til at kontakte os.