Kvalitetskontrol af narkotikatest

Godkendelser:

Vores producent i USA er FDA, cGMP, ISO 9001 og 13485:2003-registreret.

Vores amerikanske producenter kontrollerer kvaliteten af alle produktioner af narkotest produkter ud fra godkendte standardiserede procedurer. Ferle Produkter’s egen kvalitetskontrol består af både intern og ekstern kontrol. Vores kvalitetskontrol er nøje udarbejdet ud fra mange års erfaring i arbejdet med narkotest produkter i Skandinavien.

Intern kontrol:

Den interne kontrol består af dels en kontrol af reagenset som er anvendt og dels testens grænseværdi. Der udtages jævnligt stikprøver, ligeledes opbevares et antal test fra hver sending (lotnr.), så der, i tilfælde af tvivl, kan laves en positiv og negativ kontrol på +/- 25 % af cut-off niveauet. Eksempel: THC-test med grænseværdi 50 ng/ml kontrolleres med en positiv kontrol op til 62,5 ng/ml, hvilket er 25 % over angivne cut-off. Vi har narkotest fra alle solgte lotnumre på lager, og kan derfor udføre kontrollen direkte. Opstår der mistanke om fejl ved produktet, skal Ferle Produkter omgående kontaktes, så det eventuelle problem kan blive løst.

Ekstern kontrol:

Løbende foretages kontrol samt afprøvninger af laboratorier og brugere af produkterne. Alle nye produkter (nye parametre) gennemgår en grundig afprøvning inden de sendes på markedet. Ligeledes laves der løbende afprøvninger i forbindelse med aktuelle problemstillinger, eksempelvis forskellige præparaters risiko for krydsreaktion på narkotestene.