Kvalitetskontrol af diagnostiske tests

Producenten kontrollerer kvaliteten af alle produktioner af diagnostiske test for narkotika ud fra godkendte standardiserede procedurer. FERLE’s egen kvalitetskontrol består af både intern og ekstern kontrol. Vores kvalitetskontrol er nøje udarbejdet ud fra mange års erfaring i arbejdet med diagnostiske tests for narkotika i Skandinavien.

Intern kontrol:

Den interne kontrol består af dels en kontrol af reagenset som er anvendt og dels testens grænseværdi. Der udtages jævnligt stikprøver, ligeledes opbevares et antal test fra hver sending (lotnr.), så der, i tilfælde af tvivl, kan laves en positiv og negativ kontrol på +/- 25 % af cut-off niveauet. Eksempel: THC-test med grænseværdi 50 ng/ml kontrolleres med en positiv kontrol op til 62,5 ng/ml, hvilket er 25 % over angivne cut-off. Vi har tests fra alle solgte lotnumre på lager, og kan derfor udføre kontrollen direkte. Opstår der mistanke om fejl ved produktet, skal FERLE omgående kontaktes, så det eventuelle problem kan blive løst.

Ekstern kontrol:

Løbende foretages kontrol samt afprøvninger af laboratorier og brugere af produkterne. Alle nye produkter (nye parametre) gennemgår en grundig afprøvning inden de sendes på markedet. Ligeledes laves der løbende afprøvninger i forbindelse med aktuelle problemstillinger, eksempelvis forskellige præparaters risiko for krydsreaktion på narkotestene.