Privatlivspolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Ferle ApS er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Ferle ApS
Nordre Strandvej 119 F
DK-3150 Hellebæk

CVR-nr.: 41623225

Telefon: +45 49707800
E-mailadresse: info@ferle.dk

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

  • Formål: For at analysere brugeradfærd på vores hjemmeside, så vi kan levere den bedst mulige oplevelse.

Opbevaring af dine personoplysninger:

  • Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på relevansen af at beholde dine personoplysninger, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret. Personoplysningerne deles med tredjepart, Google Analytics og LinkedIn.

Når du handler hos os, behandles følgende personoplysninger:

Formål: for at kunne levere vores produkter og ydelser på bedst mulig måde, indsamler vi følgende oplysninger om dig når du handler hos os:

  • Ved køb af fysiske produkter: Navn og adresse på din arbejdsplads, dit navn, dit telefonnummer (arbejde), din e-mail adresse (arbejde).
  • Ved bestilling af laboratorieanalyser: Borgerens navn og CPR-nummer, navn og adresse på virksomhed/institution hvor borgeren er tilknyttet samt navn og e-mail på rekvirent/kontaktperson.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Ferles legitime interesser er, at vi kan sende dig den markedsføring og de meddelelser, som du har anmodet om, f.eks. via samtykke til e-mail markedsføring, dvs. at sende dig, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(f), jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 samt markedsføringslovens § 10.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

  • Vi indsamler kun de nødvendige personoplysninger direkte fra dig, for at kunne yde den service som du anmoder.

Opbevaring af dine personoplysninger:

  • Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på relevansen af at beholde dine personoplysninger, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret. Personoplysningerne deles ikke med tredjepart. Personoplysningerne opbevares på sikre servere i Danmark, og kan kun tilgås af Ferle Produkter.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os på +45 49707800 eller på info@ferle.dk. Du kan også benytte nedenstående kontaktformular.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning
Dette er 2. version af Ferles persondatapolitik skrevet 23. maj 2018.


Kontakt os vedrørende personoplysninger