Rusmiddelpolitik

Ferle Produkter er specialister inden for udarbejdelse af rusmiddelpolitik (inkl. behandling) til virksomheder. Vi har mere end 15 års erfaring med udvikling og implementering af forebyggende rusmiddelpolitik på arbejdspladsen.

Vi tilbyder at implementere en rusmiddelpolitik som tager hensyn til etik, jura og økonomi. Misbrug kan dække medicin, alkohol og narkotika. Medicin misbruget, primært benzodiazepiner og opiater, har de samme negative problemstillinger som alkohol og narkotika. Det gælder særligt forhold omkring afhængighed, sikkerhed, sundhed og livskvalitet.

rusmiddelpolitik

Udenlandske erfaringer

Rusmiddelpolitik/narkotikatestning på virksomheder blev startet i USA på foranledning af Ronald Reagan i 80’erne i forbindelse med ”War against Drugs”. Konceptet kom senere til Sverige i 90’erne, hvor det i dag indgår i arbejdsmiljøloven og derfor er indført i næsten alle private og offentlige virksomheder. Udenlandske undersøgelser viser at flertallet af misbrugere har fast arbejde. De svenske erfaringer med rusmiddelpolitik viser mange positive synergi-effekter, både økonomisk og socialt. Det var produktions- og transport virksomheder, som var de første til at implementere rusmiddelpolitik i 90’erne. Ferle Produkter har siden sin start haft nogle af de største svenske virksomheder som kunder.

Behandling

 • Afklarende samtaler med medarbejderen som har erkendt et misbrugsproblem.
 • Tilbud om behandling, ambulant eller eventuelt placering på behandlingshjem.
 • Opfølgning igennem hele behandlingsforløbet samt perioden efter, hvor medarbejderen er tilbage på arbejdspladsen.
 • Behandlingen kan finansieres af sundhedsforsikringer. Erhvervsforsikringer dækker ikke hvis skader sker under påvirkning af rusmidler.

Erfaringer viser at de fleste som har et job at vende tilbage til, gennemgår et vellykket behandlingsforløb.

Bestil informationsmateriale

Materialet indeholder udover beskrivelse af emnet rusmiddelpolitik, også konkret case fra stor dansk produktionsvirksomhed.

Bestilling af materialet er helt uforpligtende.

Virksomhed*

Kontaktperson*

E-mail*

Rusmiddeltestning

Den 10. februar 2011 har Arbejdsretten afsagt en dom, med Ferle Produkter som ekspertvidne. Dommen fastslår, at en arbejdsgiver kan udføre en test af en medarbejder som er under konkret mistanke for at være påvirket af narkotika.

rusmiddeltestning

I de sidste år har vores misbrugstestning på danske virksomheder vist klart flere positive for cannabis end for alkohol, samt større frekvens af positive prøver generelt, i forhold til vores nabolande.

Ferle Produkter sikrer formalia mht. misbrugstestning på virksomheder, således at resultatet er uangribeligt og juridisk gyldigt.

Ferle Produkter har siden 1995 beskæftiget sig med narkotikatestning og rådgivning. Blandt vore kunder og samarbejdspartnere er der store private virksomheder, offentlige institutioner og brancheorganisationer.

Under 1% af de i Danmark udførte narkotikatest overholder formalia. Hertil kommer kravene omkring prøveindsamling, håndtering af prøveresultater, screening og juridisk gyldige konfirmatoriske analyser.

Test muligheder på arbejdspladsen

Den mest anvendte og foretrukne test af narkotika er en urintest. Urintest er den sikreste måde at teste på, og dertil hører en konfirmatorisk analyse, som er juridisk gyldig.

Udover de etablerede urintest, tilbyder vi også test baseret på prøver af henholdsvis spyt og hår.

 • Spyttesten detekterer nylige indtag af narkotika.
 • Hårtesten detekterer indtag af narkotika inden for de seneste 3 måneder.

Ovenstående spyttest og hårtest er konfirmatoriske test. Disse to test fremgår ikke under produktbestillingen.

FERLE® Klinik for Rusmiddeltestning™

Vi udfører også rusmiddeltestning på vores klinikker i København og Odense, læs mere her ›


Uddannelse i identifikation af potentielt påvirkede medarbejdere

Uddannelsen består af to forløb, som kan skræddersyes til den enkelte virksomhed.

Det første forløb består af:

 • Uddannelse af egne medarbejdere, hvordan ser jeg, identificerer og italesætter jeg, som kollega, en ændret adfærd. Hvor går jeg hen og hvad er min mistanke?
 • Håndtering af tilbud om behandling, politik og arbejdsmiljø.
 • Gennemgang af diverse centralstimulerende stoffer.

Det andet forløb består af:

 • Opfølgning af kursus et.
 • Faresignaler ved tilbage fald, intervention, forebyggelse og behandling.
 • Kurset kan afholdes på virksomheden, eller hvor det findes relevant for virksomheden.

Kontakt os for mere information (f.eks. om brancheaftale) eller for at aftale et informationsmøde:

Hardy Djurhuus
Direktør / cand.merc.

Telefon (direkte): +45 49 70 78 10
Mobil: +45 20 40 25 77
E-mail: hd@ferle.dk

Christel Christensen
Rådgivning, behandling og diagnostik

Mobil: +45 28 56 26 64
E-mail: cc@ferle.dk