Bidrag til FN’s verdensmål med en konsekvent rusmiddelpolitik

FN’s verdensmål, også kendt som De Forenede Nationers Bæredygtighedsmål, er en global dagsorden og en samling af 17 mål, der blev vedtaget af FN’s medlemslande i 2015.

Formålet med FN’s verdensmål er at tackle nogle af verdens mest presserende udfordringer og arbejde mod en mere retfærdig, bæredygtig og fredelig fremtid.

FN's verdensmål

Disse mål adresserer komplekse problemer som fattigdom, ulighed, klimaændringer, sundhed, uddannelse og bæredygtig økonomisk vækst. Det overordnede mål er at forbedre livskvaliteten for mennesker over hele verden og beskytte planeten for fremtidige generationer.

FN’s verdensmål fungerer som en fælles ramme for handling og samarbejde på tværs af lande, sektorer og samfund for at opnå en mere bæredygtig fremtid.

En virksomhed kan bidrage til FN’s verdensmål via sin rusmiddelpolitik på flere måder.

Først og fremmest kan en sådan politik fremme mål nr. 3 om sundhed og trivsel ved at sikre, at medarbejdere ikke arbejder under påvirkning af rusmidler, der kan true deres eget velbefindende og deres kollegers sikkerhed. Desuden kan virksomheden tilbyde støtte og behandling til medarbejdere med rusmiddelproblemer, og på den måde hjælpe medarbejdere med at overvinde afhængighed og vende tilbage til produktivt arbejde, hvilket gavner både den enkelte og samfundet som helhed.

Dernæst kan en virksomhed også støtte mål nr. 8 om anstændige arbejdsforhold og økonomisk vækst ved at opretholde en arbejdsstyrke, der er i stand til at fungere optimalt uden påvirkning af narkotika eller alkohol. Dette kan øge produktiviteten, reducere risikoen for arbejdsulykker og sikre en stabil økonomisk vækst for virksomheden.

Endvidere kan en konsekvent rusmiddelpolitik fremme mål nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion ved at forhindre farlige stoffer i at komme ind på arbejdspladsen, hvilket bidrager til et mere bæredygtigt og sikkert arbejdsmiljø.