Spørgsmål og svar om narkotikatestning

1. Hvad betyder en svag teststreg på en narkotest?
At narkotesten er negativ! Mindste antydning af en teststreg skal tolkes som et negativt resultat. Det er normalt at teststregen er mere utydelig end kontrolstregen. Teststregerne på en multitest kan have forskellig tydelighed, dette er også normalt og skal stadig tolkes som negativt resultat. Med et negativt resultat menes, at testen IKKE har fanget narkotika i urinen.


2. Hvor længe kan man spore hash/cannabis?
Man kan umuligt fastsætte præcise detektionstider på hvor længe hash kan spores i urinen. Mange forskellige faktorer gør sig gældende og det er meget individuelt hvor længe en person kan være positiv på en cannabis-test. Læs her om test for hash samt ca. hvor længe man kan spore hash på de forskellige typer hash-test.


3. Hvorfor kan hash/cannabis spores så længe?
Modsat de fleste andre euforiserende stoffer, bindes THC (aktiv substans i hash/cannabis) til kroppens fedtvæv, hvilket giver en lang udsondringsproces.


4. Er det muligt at blive positiv på en hash-test (50 ng/ml) ved passiv hashrygning?
Som udgangspunkt NEJ. Man kan max opnå en koncentration på ca. 25 ng/ml ved passiv rygning. Har man derimod røget tidligere og præcis kommet ned under grænseværdien på testen, er det muligt.


5. Er der lægemidler eller medicin som kan give positivt resultat på en narkotest?
Ja det er der og det kaldes krydsreaktion. Vi har lavet en liste med medicinske præparater & substanser som kan reagere på en narkotest. Listen opdateres løbende.


6. Kan man spore Ritalin på amfetamin-testen?
NEJ.


7. Giver metadon udslag på opiat-testen?
Nej, metadon er en syntetisk opiat og giver kun udslag på metadon-testen.


8. Giver tramadol udslag på opiat-testen?
Nej, tramadol er en syntetisk opiat og giver kun udslag på tramadol-testen.


9. Findes der en test for lightergas?
NEJ.


10. Hvad er kreatinin?
Kreatinin er et affaldsstof som dannes i vores muskler og udskilles i urinen. Kreatininværdien måles i forbindelse med mistanke om manipulation/snyd med en urinprøve. Er niveauet for lavt er urinen fortyndet med vand enten direkte eller ved at drikke meget. Læs mere om snyd med urinprøver i forbindelse med narkotest.


11. Vil en narkotest vise ugyldigt resultat ved test på vand
NEJ, narkotesten vil vise negativt resultat. Kontrolstreg og testestreg vil fremkomme. Har man en test med indbygget kreatinin-værdi, kan man se om urinen er fortyndet eller om det er vand. Her vil kreatinin-værdien vise lav.


12. Hvor meget urin skal der være opsamlet, for at det ikke kan være en fejlkilde i forhold til resultatet?
Så længe testen kan suge urin op i alle test strimler, er der urin nok. Der skal dog helst være urin nok i koppen til at dække ca. halvdelen af teststrimlerne.


13. Vil et rent indtag af Spice også betyde en positiv reaktion på THC 50/ 200 eller 300 afhængig af indtaget?
Nej, ikke med mindre at den spice som personen har røget, har været blandet op med almindelig cannabis/THC.


14. Er en narkotest 100% sikker?
Nej! En narkotest er en screeningsanalyse og er hverken 100% sikker eller juridisk gyldig. Sikkerheden på narkotests af høj kvalitet ligger mellem 96-99%. Er der tvivl om et resultat på en narkotest (screeningsanalyse), SKAL der foretages en konfirmatorisk analyse (GC/MS).