Rådgivning og konsulentbistand

Formalia bliver ikke altid overholdt i forbindelse med narkotikatestning og retslige tvister. Misforståelser og formodninger, kan resultere i at personer bliver dømt på fejlagtigt grundlag, uden at juridisk formalia er overholdt.

Hjælp til tvister angående afgørelser om indtagelse af narkotika

Det sker f.eks. ofte, at der anvendes en laboratorietest for narkotika, som ikke er juridisk gyldig. Derudover er der også tilfælde hvor resultater direkte tolkes forkert.

Det er klart, at det er ekstremt vigtigt at juridiske formalia overholdes i sager, hvor resultaterne får store konsekvenser for personen som bliver testet for narkotika.

Er du i tvivl om hvorvidt formalia er overholdt i din sag, så tilbyder FERLE nu konsulentbistand i forhold til gennemgang af formalia bag afgørelsen.

Kontakt:

Hardy Djurhuus
Tlf.: +45 49 70 78 10
E-mail: hd@ferle.dk