Kursus i rusmiddeltestning

Det er vigtigt med de rette rutiner ved håndteringen af urinprøver i forbindelse med rusmiddeltestning. Der kan ske mange utilsigtede hændelser, som kan have indflydelse på resultatet.

Ferle oplærer personale til at udføre disse rutiner, samt for at give en forståelse af selve processen (Chain of Custody).

Kursus

Ferle har siden starten i 1995 tilbudt vore kunder kurser i rusmiddeltestning. Det er en misforståelse at tro at brugen af narkotikatests (screeningsanalyser) kun forudsætter, at man læser en håndteringsvejledning.

Brug af narkotikatests forudsætter en forståelse af screeningsanalyser, konfirmatoriske analyser, krydsreaktion, manipulation m.m. Derfor bør brugerne have kursus i disse emner, for at sikre gode rutiner samt patientsikkerhed.

Med tiden vil der være behov for nye kurser bl.a. pga. personaleudskiftning, nyt indenfor misbrug, testning osv.

Op til 30-50% af positive resultater skyldes krydsreaktion, dvs. ikke narkotika. Brugerne skal have adgang til hurtig og sikker rådgivning mht. krydsreaktion, for ikke at drage den forkerte konklusion i forhold til et testresultat.

Målgruppen for kurserne er personale som beskæftiger sig med rusmiddeltestning, og tolkning af analyseresultater.

Henvendelse vedrørende afholdelse af kurser til:

Kristine Taagaard
Telefon: +45 81 37 31 37
Mail: kt@ferle.dk