Sådan fungerer en narkotest

Analyser for narkotika med en immunologisk metode (narkotest) er baseret på en reaktion mellem antistoffer og eventuelle narkotikapartikler i urinprøven. Findes der narkotikapartikler i urinprøven, ”konkurrerer” de mod konjugatet som er placeret på membranen i selve narkotesten. De farvede antistoffer vil binde sig til de løse narkotikapartikler, som eventuelt findes i urinprøven. Dette bevirker at de farvede antistoffer ikke bindes til konjugatet på membranen og derfor fremkommer ingen streg ved et positivt testresultat. Findes der derimod ikke narkotikapartikler i urinprøven, fastgøres de farvede antistoffer i stedet på konjugatet på membranen. Dette indebærer, at der på samtlige af Ferle Produkter’s narkotikatest, fremkommer en rød streg ved ’T’ (teststregen) når prøven er negativ. Er prøven derimod positiv, vil der ikke fremkomme en rød streg ud for ’T’.

Definitionen på “positiv” og “negativ”

Et positivt resultat på en narkotest betyder at testen har “fanget” spor af den pågældende narkotika i urinprøven. Et negativt resultat betyder at narkotesten ikke har reageret på urinprøven.

Screening vs. konfirmatorisk analyse

De fleste immunologiske systemer søger på hele farmakologiske grupper af substanser og medicin. På grund af risikoen for krydsreaktion har NIDA (National Institute on drug Abuse) bestemt at et positivt resultat på en narkotikatest med et immunologisk system, ikke er juridisk gyldigt eller 100% sikkert, heller ikke hvis man foretager testen flere gange.

Immunologiske metoder anvendes derfor som en første indledende analyse, en screening, i hvilken man kan påvise et mistænkt indtag af narkotika ud fra de bestemte grænseværdier på narkotesten. Nægter personen indtag af narkotika selv om screeningen (narkotesten) viser et positivt resultat, bør der laves en konfirmatorisk analyse – Gaskromatografi/Massespektrometri (GC/MS).

Kilde: Knarkanalys i urin

Sammenligning af screeningsanalyser

Man må aldrig sammenligne resultaterne på to forskellige screeningsanalyser (narkotikatest). Screeningsanalyser kan have forskellige cut-off (grænseværdier), og forskellig bredde i deres søgen på de mange grupper af narkotika. Dette kan medføre at prøven vil være positiv på den ene screeningsanalyse og negativ på den anden. Screeningsanalyser kan foretages på blod, spyt, sved og urin og hver af disse har deres egen bestemmelse for hvor længe narkotika kan påvises.