Generhvervelse af kørekort

I forbindelse med generhvervelse af kørekort pga. dom for narkotika- eller medicinpåvirket kørsel, kan du på vores klinikker få foretaget de påkrævede urinprøver- eller håranalyse.

Generhvervelse af kørekort

Det er påkrævet at man skal fremvise dokumentation for at være uafhængig af euforiserende stoffer eller andre bevidsthedspåvirkende stoffer, i forbindelse med generhvervelse af kørekortet, som følge af dom for kørsel i påvirket tilstand.

Spar tid og penge med håranalyse

Ved håranalyse skal man kun have foretaget 2 prøver med 3 måneders mellemrum, man sparer derfor både tid og penge i forhold til urinprøver.

Ved urinprøver skal man aflægge 6 negative (rene) urinprøver, i løbet af 6 måneder. Urinprøverne skal aflægges med en måneds interval.

Resultaterne skal indsendes løbende fra den instans som tager prøven.

FERLE® Klinik for Rusmiddeltestning™

På FERLE® Klinik for Rusmiddeltestning™ udfører vi disse urinprøver i professionelle rammer, som fuldt ud overholder alle formalia. Du skal blot booke en tid og møde op på en klinik nær dig.

Vores erfarne personale udfører screeningsanalysen med det samme på klinikken. Hvis testen er positiv, sendes urinprøven til juridisk gyldig konfirmatorisk analyse (GC/MS-LC-MS/MS). Vi tester for alle typer af narkotika samt hash.

Analysesvar sendes krypteret til politiet og journalføres i henhold til persondataforordningen (GDPR).

Vi har klinikker på følgende lokationer:

København (Alfa København)
Lukket om onsdagen.
Sankt Kjelds Plads 12, 1 sal
2100 København Ø
E-mail: kbhklinik@ferle.dk
Book tid her: +45 81 37 34 97

Holbæk
Åben hver onsdag kl. 9.00-16.00.
Ahlgade 63, 3. sal
4300 Holbæk
E-mail: cc@ferle.dk
Book tid her: +45 28 56 26 64

Odense (Væxthuset)
Sivmosevænget 2L
5260 Odense S
E-mail: jf@ferle.dk
Book tid her: +45 30 15 14 16

Kolding
Olaf Ryesgade 7R, 2.sal
6000 Kolding
E-mail: jf@ferle.dk
Book tid her: +45 30 15 14 16

Århus
Rytoften 5
8210 Århus V
E-mail: kt@ferle.dk
Book tid her: +45 81 37 31 37

Risskov
Mossøvej 2
8240 Risskov
E-mail: kt@ferle.dk
Book tid her: +45 81 37 31 37

Hedensted
Kildeparken 12
8722 Hedensted
E-mail: jf@ferle.dk
Book tid her: +45 30 15 14 16

Sønderjylland
Telefon: +45 92 92 08 77
E-mail: bw@ferle.dk

Pris pr. urinprøve 595 kr. (hertil kommer tillæg for evt. konfirmatorisk analyse).
Pris pr. hårprøve 1095 kr.

For udførelse af prøvetagning og analyse på andre lokationer end klinikkerne, tilføjes et kørselstillæg på 300 kr. (København/omegn) og 550 kr. (resten af landet). Ved udført test i weekend + helligdage, tillægges 100% af testprisen.

Ferle afsender og journalfører hver enkelt resultat i henhold til persondataforordningen (GDPR). Der kan fremsendes en samlet rapport over alle analyseresultater.

Spørgsmål?

Telefon: +45 81 37 34 97
E-mail: kbhklinik@ferle.dk

Kørekortbekendtgørelsen

  • Paragraf 32 , stk 4 – politiet kan kræve at der indsendes oplysninger og at ansøgeren medvirker til lægelige undersøgelser.
  • Paragraf 102 stk 2, nr 2. jf stk 1 nr 1- der er pligt til at medvirke til lægelig undersøgelse.