Generhvervelse af kørekort

I forbindelse med generhvervelse af kørekort pga. dom for narkotika- eller medicinpåvirket kørsel, kan du på vores klinikker få foretaget de påkrævede urinprøver.