Hash test (cannabis testning)

FERLE har beskæftiget sig med hash test på urin og spyt i Skandinavien siden 1995. Vores sortiment af hash tests består udelukkende af kvalitetsgodkendte og afprøvede produkter.

Her på siden kan du finde information om forskellige typer af hash tests, samt hvor længe man kan spore hash.

Hash test Panel 3

Hash test Panel 3

Måler koncentrationen af hash (THC)

Denne hash test måler ud fra 3 forskellige grænseværdier (50, 200 og 300 ng/ml) på én og samme test.

Med denne hash test, kan man ud fra resultaterne på de enkelte grænseværdier, få en indikation af hvor høj/lav koncentrationen af THC er.

Læs mere og bestil her (erhverv)
Læs mere og køb her (privatpersoner)

Standard hash test

Hash test single

Tester for hash (THC)

Denne hash test er absolut en af markedets sikreste. Måler ud fra standard cut-off på 50 ng/ml, hvilket betyder, at den potentielt set kan spore hash i længere tid. En af de sikreste hash test på markedet siden 1995, hvor den første gang blev lanceret i Skandinavien.

Bestil her (erhverv), varenummer 100-02
Køb her (privatpersoner)

Spice test (syntetisk THC)

Spice test (syntetisk THC)

Tester for syntetisk hash (THC)

Spice er et syntetisk fremstillet produkt som er designet til at give de samme “rus-virkninger” som cannabis/hash.

Spice, som også kaldes K2, er ofte meget kraftigt virkende og kan efter kortere tid end almindelig cannabis/hash, lede til svære psykoser.

Læs mere og bestil her (erhverv)
Læs mere og køb her (privatpersoner)

Hvor længe kan hash spores i urinen?

Hash kan generelt spores i meget længere tid end de fleste andre rusmidler. Hovedårsagen er at den aktive substans i cannabis/hash (THC), binder sig til kroppens fedtvæv og ved dagligt brug af hash, vil mængden af THC ophobes i kroppen. THC niveauet i urinen kan altså være relativt højt i længere perioder, selvom der ikke sker nyt indtag.

En hash test måler ud fra en given grænseværdi (cut-off). Jo lavere grænseværdien er, jo længere kan man spore hash i urinen. Standard grænseværdien på en hash test er 50 ng/ml.

Nedenstående tabel indeholder grænseværdier (cut-off) samt sporingstider for cannabis/hash (THC). Alle sporingstider er vejledende, da det er individuelt hvor hurtigt kroppen udsondrer THC.

Cut-off (ng/ml)* Sporingstid i urin*
20
20
20
Op til 6 døgn ved et enkelt indtag*
Op til 12 døgn ved sporadisk indtag*
Op til 9 uger ved dagligt indtag*
50
50
50
Op til 4 døgn ved et enkelt indtag*
Op til 10 døgn ved sporadisk indtag*
Op til 8 uger ved dagligt indtag*
200
200
200
Op til 3 døgn ved et enkelt indtag*
Op til 4 døgn ved sporadisk indtag*
Op til 16 døgn ved dagligt indtag*
300
300
300
Op til 3 døgn ved et enkelt indtag*
Op til 4 døgn ved sporadisk indtag*
Op til 12 døgn ved dagligt indtag*
800
800
800
Op til 2 døgn ved et enkelt indtag*
Op til 3 døgn ved sporadisk indtag*
Op til 9 døgn ved dagligt indtag*

* For cannabis (THC) kan sporingstiden variere kraftigt, afhængig af omfanget af personens misbrug. Det betyder at sporingstiderne godt kan være længere end de angivne i denne tabel.

Grænseværdierne på en narkotest kan variere +- 25% fra angivet værdi. De angivne grænseværdier er sat efter gældende internationale standarder.


Følgende faktorer har indflydelse på hvor længe hash kan spores:

  • Hvor ofte personen ryger (jo oftere, jo længere kan personen være positiv)
  • Hvor store indtag
  • Fysisk formåen: leverfunktion, aktivitetsniveau
  • Urinens kreatinin-indhold

Umuligt at fastsætte 100% præcise sporingstider for en hash test

Man kan umuligt fastsætte præcise sporingstider på hvor længe hash kan spores i urinen. Mange forskellige faktorer gør sig gældende og det er meget individuelt hvor længe en person kan være positiv på en hash test.


Følg THC-niveauet (udsondringen) uge for uge med laboratorieanalyser

Hvis man ønsker at følge THC-udsondringen mere specifikt, kan dette gøres ved hjælp af konfirmatoriske laboratorieanalyser (GC/MS-analyse). Med denne analyse får man en mere specifik værdi af THC koncentrationen. Det er GC/MS analyser man anvender når der er tvivl om et resultat på en narkotest screening.

Laboratoriet udregner, på baggrund af THC-indhold og kreatinin-indhold, en THC/Kreatinin kvotient som så kan sammenlignes fra gang til gang. Grunden til at man anvender THC/Kreatinin-kvotienten, er for at have samme forholdstal hver gang. Urinens koncentration vil variere fra gang til gang, alt afhængig af hvor meget vand der er blevet drukket inden prøven tages.

Mere information om laboratorieanalyser

Svingende koncentration af THC

Koncentrationen af THC i urinen kan variere meget uden at der er foretaget et nyt indtag. Stigninger kan især måles ved hedebølge og ved hård fysisk aktivitet.

Ved analyser fra laboratoriet kan der måles en stigning på ca. 20-40%. Koncentrationen falder dog igen hurtigt, og vil efter ca. 12 timer være nede på ’normalt’ niveau (i forhold til indtag).