Nyt koncept for konfirmatoriske analyser klar!

Nu er det nye set-up endelig klar for Konfirmatoriske analyser. Analyserne udføres tirsdag og torsdag på det akkrediterede laboratorium Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital.

Konfirmatorisk analyse Ferle Produkter

Fremgangsmåde:

  • Prøvekits rekvireres via Ferle Produkter her
  • Cpr-nummer på personen som skal testes oplyses sammen med hvilken/hvilke parametre der ønskes analyseret.
  • Herefter bestiller vi analysen hos Blodprøver og Biokemi, og printer labels ud samt pakker og sender hele kittet (inkl. prøverør) med GLS.
  • Kittet er fremme hos kunden dagen efter, og når urinprøven er tilføjet til prøverøret og kuverten forseglet, afleveres den hos en GLS pakkeshop.
  • Kittet er herefter fremme hos laboratoriet dagen efter.
  • Svartid max. 6 dage.
  • Resultatet af analysen formidles via sikker filtjeneste (ingen opsætning nødvendig for modtager).
  • Sikker journalføring jf. EU-persondataforordning via NOVAX.

Alt foregår elektronisk, det vil sige at prøverne mærkes og rekvireres digitalt, således at hver enkelt prøve relateres til den enkelte borgers cpr.nummer. Kommunikation via de involverede parter, foregår i et sikret miljø som fuldt ud lever op til patientsikkerheden, samt kravene i EU Persondataforordningen.

EtG, Anabole steroider, Dex/lisdex-amfetamin udføres indtil videre fortsat på andet laboratorie. Prøvekits hertil, rekvireres ligeledes her

Styrket cannabis testning

Nu indgår syntetisk hash (Spice / K2) i den konfirmatoriske analyse for cannabis.

Det mest sikre er at aflæse kvoten (cannabissyre / krea). Ved at tage to prøver fra samme patient over en periode, vil man med sikkerhed kunne aflæse om patienten er stoppet med at indtage cannabis. Faldende kvote indikerer at indtaget er stoppet imellem de to prøvetagninger.

Mange er siden 2008 skiftet til syntetisk hash, fordi det er kraftigere og der ofte ikke bliver testet for denne parameter.

For mere information, kontakt:

Christel Christensen
Rådgivning, behandling og diagnostik

Mobil: +45 28562664
Mail: cc@ferle.dk