Kokaintest med lavere grænseværdi

Ferle Produkter lancerer en kokain test med lavere cut-off på 150 ng/ml. Testen kan spore kokain i mindre doser, end den tilsvarende test på 300 ng/ml.

Testen har varenummer 200-68 og kan bestilles her

Kokain er et euforiserende, stimulerende, appetit-sænkende og lokalbedøvende stof. Det er et af de mest hyppigt misbrugte stoffer på verdensplan.

Kokain udsondring

Kokain nedbrydes overvejende til benzoylecgonin, som typisk kan påvises i en urinprøve 4 timer efter indtagelse og op til 4 døgn efter sidste indtagelse. Hos kroniske svære misbrugere kan stoffet dog påvises helt op til 3 uger efter sidste indtagelse.

Udviklingen for brug af kokain i aldersgruppen fra 16-34 år er stigende fra år 2000. Der ses yderligere en større renhed af kokainstoffet på brugerniveau, hvilket øger risikoen for forgiftninger.

Kokain (benzoylmethylecgonin), er et naturligt alkaloid, som udvindes af coca plantens blade. Hvis man indtager et alkaloid igennem munden, starter det fysiologiske respons ofte med en bitter smag. Der findes flere typer kokain, f.eks. crack, og freebase.

Ved at ryge crack eller freebase opnår man en hurtigere og kortere virkning, end hvis man sniffer kokain. Effekten topper hurtigere, er voldsommere og varer kortere, og er særligt skadeligt for kroppen.

Under fremstillingen bliver der brugt forskellige kemikalier, og meget kokain laves på rensebenzin og ikke æter.

Da misbruget af kokain er i stigning, ligeså vel som andre stemningspåvirkende midler, kommer der også syntetiske analoger til, som fremstilles på andre måder og derfor også indeholder andre kemikalier. Nogle af analogerne vil kunne slå ud på en kokainscreening, da deres metabolit kan ligne kokains metabolit.