Test for Heroin (6-AM)

6-Acetylmorphin (6-AM), også kendt som 6-Monoacetylmorphin (6-MAM), er en aktiv metabolit af heroin og en urinbiomarkør for at identificere brugen af heroin. Efter indtag af heroin, produceres 6-AM hurtigt i kroppen og derefter metaboliseres det enten til morfin eller udskilles i urinen.

Zolpidem test (Stilnoct)Ved brug af den specifikke screeningtest for 6-acetylmorphin (6-AM), får man ved et positivt resultat, et bevis for anvendelse af heroin. Tidligere kunne heroin kun testes i standard opiat screening, men der var ingen måde at differentiere heroinbrug fra andre opiater, herunder hydrocodon, codein eller morfin, uden brug af konfirmatorisk analyse ved et akkrediteret laboratorie.

Påvisningen af 6-acetylmorphin (6-AM), er som nævnt en indikator for heroinbrug, hvilket vil gøre det vanskeligere for en person, at dække over et forbrug af heroin. Også selvom de har en gyldig, lovligt ordineret opiatrecept.

Ser vi os om i nærliggende lande, samt USA, er heroin en af de største årsager til utilsigtet død. På et tidspunkt, var heroin mest brugt i de lavere økonomiske samfundslag, men i dag krydser det alle socioøkonomiske linjer.

Sporingstid: op til 20 timer.

Testen har varenummer 200-64 og kan bestilles her