Arbejdsskadeforsikring dækker ikke ved narkotikapåvirkning

Medicin- og narkotikaforbruget er stigende i erhvervslivet, og i dag testes flere positive for narkotika end alkohol.

§ 14 lov om arbejdsskadeforsikring: ved egen skyld ved beruselse eller narkotikapåvirkning kan krav til erstatning for tab af erhvervsevne og godtgørelse for varigt mén nedsættes eller helt bortfalde.

Den 15. maj 2018 kl. 13.00-16.00 afholder vi et gratis netværks/informationsmøde om hvilke muligheder der er for virksomheder i forhold til at håndtere et stigende misbrugsproblem, og dermed sikre et sundt arbejdsmiljø samt forebygge arbejdsulykker.

Tivoli i København er både vært og deltager i arrangementet.

Indholdet er baseret på ønsker fra deltagerne på sidste netværksmøde, som blev afholdt hos Haldor Topsøe A/S 18. september 2017. Agendaen vil bl.a. have fokus på forsikringer, behandling, narkotika, jura og EU-persondataforordning (GDPR).

Læs mere og tilmeld her

Fakta om narkotika i erhvervslivet

  • Ca. 20 personer bliver dagligt testet positiv for indtag af narkotika af trafikpolitiet.
  • 4 chauffører ud af i alt 17 i frontalkollisioner var påvirket af narkotika i 1996, tallet forventes højere i dag.
  • § 14 lov om arbejdsskadesikring: Ved egen skyld ved beruselse eller narkotikapåvirkning kan krav på erstatning for tab af erhvervsevne og godtgørelse for varigt mén nedsættes eller helt bortfalde.
  • Arbejdsgiver må ikke selv teste ansatte, da det vil være en krænkende handling (LO/DA aftalen om kontrol 2006). Testning skal under alle omstændigheder, udføres af 3. part.