Mål koncentrationen med THC test Panel 3

Tester for THC 50, 200 og 300 eller 800 ng/ml samt manipulation på én og samme test. Man kan med denne test få en indikation af hvor høj/lav en person’s koncentration af THC er.

THC Panel 3 er i sær relevant at bruge i forløb med nedtrapning, da man kan se om en persons koncentration af THC er op- eller nedadgående.

Ved hjælp af kreatinin-testen, har man mulighed for at sikre at man sammenligner aflæsningsresultater baseret på samme forudsætninger. Det vil sige, at man undgår at store udsving i vandindholdet i urinen får indflydelse på resultatet.

Vi tilbyder to forskellige THC Panel 3:

Produktnummer 200-39: P3 THC 50/200/300 ng/ml + pH/Kreatinin
Produktnummer 200-40: P3 THC 50/200/800 ng/ml + pH/Kreatinin