Rusmiddelpolitik- og rusmiddeltestning på virksomheder

Ferle har i mere end 25 år arbejdet med rusmiddelpolitik og rusmiddeltestning på nordiske virksomheder. Ferle har EU-registrerede varemærker, samt egen udvikling af reagenser og test.

Erfaringer viser at de hyppigste rusmidler på danske arbejdspladser er cannabis og kokain, efterfulgt af alkohol og tramadol. På trods af dette er mange virksomheders rusmiddelpolitik ofte forældet, og baseret kun på alkohol. Ferle tilbyder at revidere virksomhedens rusmiddelpolitik, for bl.a. at sikre formalia som f.eks. GDPR og LO/DA aftalen om kontrolforanstaltninger ifm. rusmiddeltestning.

  Få tilsendt informationsmateriale

  Materialet indeholder bl.a. beskrivelse af hvad rusmiddelpolitik er, samt konkret case fra stor dansk virksomhed.

  Navn*

  E-mail*

  Sikkerhedskæden

  Da kontrolforanstaltninger ikke må være unødigt krænkende, kan virksomheden ikke selv teste personalet. Mest anvendte testmetode er baseret på overvågede urinprøver. Det er ydermere også muligt at teste på hår (3 måneders sporingstid) og saliva/spyt (kort sporingstid).

  Figuren viser testforløbet, som opfylder danske og internationale krav til testning, prøvehåndtering og formidling af svar.

  Rusmiddeltestning - sikkerhedskæde

  Resultaterne af de fleste screeningsanalyser er negative, og herved opnås der en hurtig afklaring. Eventuelle positive prøver sendes til konfirmatorisk analyse (verificering). Et positivt resultat på en konfirmatorisk analyse, bliver tolket af en MRO-officer (Medical Review Officer), og sendes herefter til virksomheden. Kun et tolket resultat af en konfirmatorisk analyse, kan endeligt dokumentere et rusmiddelindtag. Konsekvens sker ud fra virksomhedens rusmiddelpolitik.

  Netværksmøder

  Ferle afholder (gratis) netværksmøder ca. 2 gange årligt, med forelæsninger og vidensdeling. Her samles virksomheder, fagforeninger og eksperter og deler erfaringer med hinanden, og hvordan de bedst håndterer misbrug på arbejdspladserne. Medlemsvirksomhederne skiftes til at være vært for arrangementet.

  Vi tilbyder yderligere at afholde et uforpligtende informationsmøde på jeres virksomhed.

  Kontaktperson

  Christel Christensen
  MRO, Medical Review Officer
  Leder af FERLE® Klinik for Rusmiddeltestning™
  Misbrugskonsulent, sygeplejerske, dobbeltdiagnose konsulent og merkonom.

  Mobil: +45 28562664
  Mail: cc@ferle.dk

   Bliv ringet op

   Navn*

   Telefonnummer*