Substans testning

I visse situationer, og i nogle segmenter især, kan det være vigtigt hurtigt at få defineret hvilket præparat (piller, pulver m.m.) man har med at gøre.

Substans testning

NanoSticka® og Accusign (nu FERLE TEST®) narkotika urintests, er designet til både at reagere på narkotika/medicin som har været igennem kroppen (metaboliseret), samt på den rene substans. Ved blot at lave en vandig opløsning af det pågældende emne (brug lunkent vand) og dernæst anvende urintesten, som var det en almindelig urinprøve, kan man få et resultat indenfor få minutter.

Sikkerheden på testene er ved test på urin ca. 98-99%. Ved at teste direkte på det ’rene’ stof, er sikkerheden endnu højere. Dog vil der stadig kunne forekomme krydsreaktioner.

Afprøvning

Adskillige afprøvninger er foretaget indenfor de seneste år, hvor alle test på markedet, både specialfremstillede test netop til detektion på ydre substanser, samt de velkendte urinsticks har indgået. Konklusionerne er entydige, urintestene kommer bedst ud af afprøvningerne og vurderes til at være de bedst egnede til opgaven, dels på grund af anvendeligheden, sikkerhed, reaktionsliste, miljøvenlighed samt flere andre faktorer.

Ferle Produkters immunologiske test har været igennem en omfattende test på det svenske toldvæsens laboratorium. Her blev NanoSticka, blandt mange andre, eksempelvis Drugwipe, Druglab og kemiske farvetest så som spray, NIK og Falcon Blue, vurderet på anvendelighed, kvalitet og sikkerhed. Konklusionen var, at Ferle Produkters multitests var bedst ved første kontrol med en ukendt substans. Singletestene var de bedste, ved i forvejen kendte stoffer. NanoSticka var hurtige, anvendelige og gav et sikkert resultat og var ligeledes det produkt, der påvirkede miljøet mindst muligt.

Klik her for at læse afprøvningen