Ferle lancerer nu en ny THC Panel 3 test med øget grænseværdi

Grænseværdierne på den nye THC P3 test er 50/200/800 ng/ml.

Cannabis er øget i styrke gennem årene, hvilket betyder at grænseværdien må løftes for at kunne fastholde estimaterne omkring forbrug og sporingstid for personer med høje koncentrationer af thc. Hertil har der længe været efterspurgt en mulighed for at screene med en højere grænseværdi.

Hash test panel 3

Den nye Panel 3 test er en smidig tilgang til at følge en nedtrapning og for dialog med personen som testes. Ønskes en 100 % sikker testning, forudsætter det at man sender to prøver til laboratorium for at få cannabis kvotienten at se.

Testen har varenummer 200-40 og kan bestilles her

Tetrahydrocannabinol (thc) er det aktive stof i hash og det stof der giver rusen. Styrken i de forskellige produkter kan variere meget. Ofte indeholder marihuana 2-5 % thc, mens hash er noget stærkere og indeholder helt op til 25 % thc.

En hash rus afhænger af både mængden og thc niveau i hashen. Jo højere thc indhold, jo mere skæv bliver man. Rusen varer typisk 3-5 timer, men det afhænger også af ens generelle forbrug. Generelt siges det, at thc spores i kroppen mellem 6-8 uger, men i og med at thc er øget i styrke, spores det i nogle tilfælde helt op til 12 uger.

Senere års forskning viser at thc har en indvirkning på centralnerve systemet, hvilket er de områder i hjernen der rammer hukommelse, overblik, følelser og indlæring. Nyere forskning tyder på at risikoen for at udvikle en psykotisk tilstand forøges med 40 % blandt personer der mindst én gang i deres liv har røget hash, sammenlignet med personer der ikke har.

Vedvarende rygning belaster luftveje og hash rygere er dermed i risiko for KOL og lungekræft.

Ifølge ” Narkotika Situationen i Danmark” har 48 % af unge og voksne i alderen 16-44 år prøvet hash. 11% af dem har røget hash indenfor det sidste år, og 4,6 % har røget hash den seneste måned. Hash er med andre ord, et meget udbredt rusmiddel blandt danskerne.