Ferle lancerer nu en ny THC Panel 3 test med øget grænseværdi

Grænseværdierne på den nye THC P3 test er 50/200/800 ng/ml.

Cannabis er øget i styrke gennem årene, hvilket betyder at grænseværdien må løftes for at kunne fastholde estimaterne omkring forbrug og sporingstid for personer med høje koncentrationer af thc. Hertil har der længe været efterspurgt en mulighed for at screene med en højere grænseværdi.

Hash test panel 3

Den nye Panel 3 test er en smidig tilgang til at følge en nedtrapning og for dialog med personen som testes. Ønskes en 100 % sikker testning, forudsætter det at man sender to prøver til laboratorium for at få cannabis kvotienten at se.

Testen har varenummer 200-40 og kan bestilles her

Tetrahydrocannabinol (thc) er det aktive stof i hash og det stof der giver rusen. Styrken i de forskellige produkter kan variere meget. Ofte indeholder marihuana 2-5 % thc, mens hash er noget stærkere og indeholder helt op til 25 % thc.

En hash rus afhænger af både mængden og thc niveau i hashen. Jo højere thc indhold, jo mere skæv bliver man. Rusen varer typisk 3-5 timer, men det afhænger også af ens generelle forbrug. Generelt siges det, at thc spores i kroppen mellem 6-8 uger, men i og med at thc er øget i styrke, spores det i nogle tilfælde helt op til 12 uger.

Senere års forskning viser at thc har en indvirkning på centralnerve systemet, hvilket er de områder i hjernen der rammer hukommelse, overblik, følelser og indlæring. Nyere forskning tyder på at risikoen for at udvikle en psykotisk tilstand forøges med 40 % blandt personer der mindst én gang i deres liv har røget hash, sammenlignet med personer der ikke har.

Vedvarende rygning belaster luftveje og hash rygere er dermed i risiko for KOL og lungekræft.

Ifølge ” Narkotika Situationen i Danmark” har 48 % af unge og voksne i alderen 16-44 år prøvet hash. 11% af dem har røget hash indenfor det sidste år, og 4,6 % har røget hash den seneste måned. Hash er med andre ord, et meget udbredt rusmiddel blandt danskerne.

Nyt koncept for konfirmatoriske analyser klar!

Nyt koncept for konfirmatoriske analyser klar! Nu er det nye set-up endelig klar for Konfirmatoriske analyser. Analyserne udføres tirsdag og torsdag på det akkrediterede laboratorium Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital.

Dex-amfetamin testen kan adskille visse typer ADHD medicin fra gade amfetamin

En test for amfetamin, reagerer både på gade amfetamin og de typer af ADHD medicin, som indeholder stofferne Dex- og Lisdex-amfetamin. Derfor er der nu udviklet en screeningstest for Dex-amfetamin (varenummer: 200-65), som IKKE reagerer på gade amfetamin. Læs mere

Test for Heroin (6-AM)

6-Acetylmorphin (6-AM), også kendt som 6-Monoacetylmorphin (6-MAM), er en aktiv metabolit af heroin og en urinbiomarkør for at identificere brugen af heroin. Efter indtag af heroin, produceres 6-AM hurtigt i kroppen og derefter metaboliseres det enten til morfin eller udskilles i urinen. Læs mere

Test for GHB

GHB (Gamma-hydroxybutyrat) er også kaldet fantasy og flydende E. Dog findes det misvisende at kalde stoffet for flydende E, da det ikke kan sammenlignes med Ecstacy. Stoffet anvendes af få speciallæger, og er i medicinsk regi kaldet Natriumoxbat (Xyrem). Læs mere

Nyt om konfirmatoriske analyser, testkontor og nye testmuligheder

Det nye samarbejde med Aarhus Universitetshospital i Skejby, sættes i gang medio maj 2017. Samarbejdet kommer til at betyde store fordele i forbindelse med procedurerne for konfirmatoriske analyser (GC/MS-LC-MS/MS): Læs mere

En rusmiddelpolitik skaber tryghed

Klare rammer for brug af rusmidler, skaber tryghed for både fagpersoner, medarbejdere, unge og forældre. I 2014 døde 263 mennesker af stof misbrug, det er en stigning i forhold til foregående år (sst). Læs mere

Seminar omkring test af narkotika og alkohol på arbejdspladsen

Ferle Produkter afholder seminar omkring test af narkotika og alkohol på arbejdspladsen. Seminarets målgruppe er private firmaer og den offentlige sektor. Læs mere

Kompleksiteten i forbindelse med narkotikatestning

Som beskrevet i tidligere nyhedsbreve er narkotika blevet et udbredt fænomen. Det er ikke kun på gaden og bænken det ses, men selv i helt almindelige familier, der vanligvis ikke vil sammenligne sig med stofmisbrugere. Læs mere

Små fejlhåndteringer kan få alvorlige konsekvenser

I Sverige er det normalt ved nye ansættelser, at arbejdspladsen tester den eventuelt kommende medarbejder for diverse narkotiske stoffer, alkohol og medicin. Dette er gældende både i den private og offentlige sektor.